Toplam 14 Adet Bulundu!

3H (Hacker, Hipster, Hustler)

Yazılımcı, Tasarımcı, İş geliştirmeci: Etkili bir ekip çalıştırmak için temel olarak üç kişiye ihtiyacınız vardır: bir Hipster, bir Hacker ve bir Hustler. Hipster yani tasarımcı,ürün veya hizmetin tasarımından, görünüşünden sorumlu olan yaratıcı kişiliktir. Hustler, ürün veya hizmetin pazarlamasından ve/veya geliştirilmesinden sorumlu ikna kabiliyeti yüksek kişidir. Hacker yani yazılımcı ise, çoğunlukla ürünü oluşturan, teknik bilgiye sahip kişidir.


B2G (Business-to-Government)

İşletmeden Devlete: İşletmeden hükümete veya işletmeden yönetime, işletmeler arası pazarlamanın ve iş yapmanın bir türevidir. Kamu sektörü pazarlamasının pazar tanımı olarak anılır. Stratejik halkla ilişkiler, markalaşma, pazarlama iletişimi, reklamcılık ve web tabanlı iletişim gibi entegre pazarlama iletişimi teknikleri yoluyla çeşitli hükümet düzeylerine pazarlama ürünleri ve hizmetlerini kapsar.


Business Model Canvas

İş Modeli Kanvası: Girişimin veya şirketin nerede olduğunu, hedeflerini, gelir/gider yapısını, değer önerisini, müşterisini, pazarlama faaliyetlerini, kilit bileşenlerini vb. özelliklerini gösteren ve yatırımcının/mentörün bir bakışta bunları görerek, girişim veya şirket hakkında bilgi almasını ve beyin fırtınası yapmasını kolaylaştıran iş modelidir.


CTA (Call-to-Action)

Aksiyon Butonu: Açılımı Call to Action olan CTA, pazarlama faaliyetleri sürecinde hedef kitlenin bir sonraki adımı atması için oluşturulan eylem talimatlarıdır. Dilimizde eyleme geçirici çağrı olarak adlandırılan bu yöntem, internet üzerinden yapılan pazarlamada sıklıkla kullanılmaktadır.


CX (Customer Experience)

Müşteri Deneyimi: Pazarlama, satış, servis ve akla gelebilecek her noktada, bir şirket müşteri yolculuğunun her aşamasında müşterileriyle nasıl etkileşim kurduğunu ifade eder. Müşterinin marka ile arasındaki tüm etkileşimlerin toplamıdır.


Go-to-Market Strategy

Pazara Giriş Stratejisi: işletmelerin ürünleri, teknolojileri, insan kaynakları ve yönetsel değerleri gibi varlıklarının yabancı ülkelere taşınmasını sağlayan kurumsal bir düzenlemedir. Stratejilere karar verirken en önemli belirleyici kıstaslar; risk, kar, yatırım miktarı ve kontrol derecesidir.


Google Ads

Google Reklamları: Eski adıyla Google AdWords, Google’ın arama sonuçlarında, iş ortağı sitelerde veya Youtube’da reklamlarınızı göstermenizi sağlayan bir online pazarlama aracıdır.


Lean Startup

Yalın Girişim: Girişimcinin, büyük maliyetli, uzun ar-ge çalışmaları gerektiren süreçlerden kaçınarak meydana getirdiği ürün veya hizmeti küçük müşteri grupları üzerinde deneyerek hızlı manevralar alması durumunu açıklar. Bu testler sırasında girişimin ne zaman hızlanmasını ne zaman hızını durdurması gerektiği ölçülür.Lean Startup (Yalın Girişim) müşterilerin isteklerini göz önünde bulundurarak hızlı ve düşük maliyetli ürün/hizmet üretmeye dayanan metodolojidir. Yeni bir yaklaşım olmasına rağmen metodolojinin “en uygun ürün” ve “pivotlama” gibi konseptleri girişimcilik dünyasında yerini almış ve okullarda müfredatlara girmeye başlamıştır.


Market Segmentation

Pazar segmenti: Bir veya daha fazla ortak özelliği paylaşan ve pazarlama amacıyla bir araya getirilen bir grup insandır. Her pazar segmenti benzersizdir ve pazarlamacılar, ürün veya hizmetleri için bir hedef pazar oluşturmak için çeşitli kriterler kullanır.


Marketing Optimization

Pazarlama Optimizasyonu: Google Ads gibi platformlarda tıklama başına maliyet (TBM) teklifi verdiğinizde, reklamlarınıza yapılan her tıklama için ödeme yaparsınız. Reklam optimizasyonu yaparak tıklama başına verilen ücretlerde tasarruf sağlayabilirsiniz.


Marketing Otomation

Pazarlama otomasyonu: Dijital ortamdaki pazarlama süreçlerinizin yazılımlar ile akıllı bir şekilde otomatize edilmesidir. Pazarlama otomasyonu araçlarını kullanarak e-mail pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması gibi karmaşık süreçleri önceden planlayabilir, belli bir takvim halinde çalışmalarımızın yayınlanmasını sağlayabilir ve en önemlisi yaptığımız çalışmaların sonuçlarını düzenli olarak raporlayabilirsiniz.


Martech (Marketing Technologies)

Pazarlama Teknolojileri: Pazarlama ile ilgili faaliyetler gerçekleştiren kurum ve kişilerin sorunlarını özellikle tekonoloji ve inovasyon içeren çözümler ile kolaylıklar sağlamaya çalışan girişimlere verilen bir isimdir.


MLM (Multilevel Marketing)

Çok Düzeyli Pazarlama: Bazı doğrudan satış şirketlerinin mevcut distribütörleri, işe alınanların satışlarının belirli bir yüzdesini alan yeni distribütörleri işe almaya teşvik etmek için kullandıkları bir stratejidir . İşe alınan kişiler, dağıtımcının "alt hattı" dır.


Runway

Şirkete Para Girmeden Geçirilebilecek Süre: Girişim dünyasında kullanıldığı anlamı, uçak pisti, uçağın havalanana kadar pistte ilerlemesi gereken yol. Girişimlerin de aynı uçaklar gibi, belirli bir hacimde ekonomi yaratana, belirli ölçeğe gelene, kısaca yerden yükselene dek, pistte hız kazanması gerekiyor. Bu süre içinde ürün geliştirme, pazarlama, sabit giderler gibi olguların varlığı ise, bu noktaya gelene kadar girişimin para yakmaya devam etmesi anlamına geliyor. Eldeki toplam paranın, aylık yakılan paraya bölümünde çıkan süre ise, girişimin yeni bir yatırım alana dek ne kadar yaşam süresi kaldığını, girişim dünyasının popüler tabiri ile de, ne kadar “runway”i olduğunu veriyor. Özetle, ayda 1 TL yakan bir şirketin kasasında 5 TL varsa, bu şirketin önünde 5 aylık bir “runway” var demektir.


Girişimcilik Sözlüğü

© 2022 Tüm Hakları Saklıdır.