Toplam 5 Adet Bulundu!

Copyright

Telif Hakkı: Bir ürünün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesini ifade eder. Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklar olarak da tanımlanmaktadır. Birçoğumuzun aslında aşina olduğu telif hakkının sembolü çember içinde bir “C” harfidir. © harfi üzerinde bulunduğu ürünün telif haklarının korunduğunu belirtir ve İngilizce “copyright” kelimesini ifade eder. Karıştırılma ihtimaline karşın markaların tescilli olduğunu gösteren harf ise çember içinde ‘R’ harfidir.


Legaltech (Legal Technologies)

Hukuk Teknolojlerii: Hukuk hizmetleri sağlamak ve hukuk endüstrisini desteklemek için teknoloji ve yazılım kullanımını ifade eder. Hukuk Teknoloji şirketleri, geleneksel olarak muhafazakar yasal piyasayı bozmak amacıyla kurulan yeni şirketlerdir


NGO's (Non-Govermental Organizations)

Sivil Toplum Kuruluşları: Resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır."


Royalty

Telif hakkı: Bir ürünün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesini ifade eder. Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklar olarak da tanımlanmaktadır.


Term Sheet

Ön Protokol: Bir iş sözleşmesinin maddi şartlarını ve koşullarını özetleyen bir madde işaretidir. Bir dönem belgesi "yürütüldükten" sonra, önerilen bir "nihai anlaşma" nın hazırlanmasında hukuk müşavirine rehberlik eder.


Girişimcilik Sözlüğü

© 2022 Tüm Hakları Saklıdır.