Toplam 15 Adet Bulundu!

3H (Hacker, Hipster, Hustler)

Yazılımcı, Tasarımcı, İş geliştirmeci: Etkili bir ekip çalıştırmak için temel olarak üç kişiye ihtiyacınız vardır: bir Hipster, bir Hacker ve bir Hustler. Hipster yani tasarımcı,ürün veya hizmetin tasarımından, görünüşünden sorumlu olan yaratıcı kişiliktir. Hustler, ürün veya hizmetin pazarlamasından ve/veya geliştirilmesinden sorumlu ikna kabiliyeti yüksek kişidir. Hacker yani yazılımcı ise, çoğunlukla ürünü oluşturan, teknik bilgiye sahip kişidir.


Black Swan

Siyah Kuğu: Bu tabir daha çok finans ve ekonomi dünyasını derinden etkileme potansiyeline sahip, öngörülmesi güç nadir olaylara vurgu yapmak için kullanılır.


CFO (Chief Finance Officer)

Girişimdeki Finanstan Sorumlu Yönetici


Datathon

Datathon: Makine Öğrenimi, Yapay Zeka ve Veri Biliminin farklı alanlarından iş dünyası vakaları üzerinden çözülmekte zorlanan konuların çözülmesi üzerine kurulan ve hafta sonu boyunca süren bir çevrimiçi yarışmadır. Ekipler, sağlanan veri kümelerine dayalı olarak gerçek bir iş sorununa çözüm bulmak için 48 saat boyuna çalışır. Sonrasında jüri değerlendirmesi ile birlikte, çözümü gerçekleştirebilen veye en yaratıcı çözüm yöntemini bulanlara ödüller verilir.


Due Diligence

Durum Tespit Süreci: Bir şirketin başka bir şirketi satın alma ya da yatırımcının yatırım yapma sürecinde; şirketin, girişimcinin, iş fikrinin ve pazarın araştırılmasına due diligence(durum tespiti) denir. Due diligence, şirketin mali tablolarının ve hukuki belgelerinin incelenmesi ve inceleme sonunda eksiklerin belirlenmesi ile pazarlığa esas alınacak fiyatın belirlenmesini içeren bir süreci ifade etmektedir.


Joint Startup

Ortak Girişim: 2 ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, bir yatırım projesi için birlikte hareket etmek için oluşturdukları ortak işletme yapısına verilen isimdir.


Lean Startup

Yalın Girişim: Girişimcinin, büyük maliyetli, uzun ar-ge çalışmaları gerektiren süreçlerden kaçınarak meydana getirdiği ürün veya hizmeti küçük müşteri grupları üzerinde deneyerek hızlı manevralar alması durumunu açıklar. Bu testler sırasında girişimin ne zaman hızlanmasını ne zaman hızını durdurması gerektiği ölçülür.Lean Startup (Yalın Girişim) müşterilerin isteklerini göz önünde bulundurarak hızlı ve düşük maliyetli ürün/hizmet üretmeye dayanan metodolojidir. Yeni bir yaklaşım olmasına rağmen metodolojinin “en uygun ürün” ve “pivotlama” gibi konseptleri girişimcilik dünyasında yerini almış ve okullarda müfredatlara girmeye başlamıştır.


Milestones

Kilometre taşı: Bazı değişikliklerin meydana gelmesine neden olan veya bir kişinin veya projenin gelişiminde belirli bir noktayı işaretleyen dikkate değer bir olay.


NGO's (Non-Govermental Organizations)

Sivil Toplum Kuruluşları: Resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır."


Pre-Incubation Center

Ön Kuluçka Merkezi: Henüz şirketleşmemiş iş fikirlerinin geliştirilmesi ve olgunlaştırılması ile iş fikri sahibinin mali, teknik ve ekonomik konulardaki bilgi düzeyinin artırılması amacıyla girişimcilere çeşitli konularda eğitim, mentörlük ve danışmanlık desteğinin sağlandığı fiziki ortamlardır. Ön kuluçka merkezleri fikir aşamasında olan girişimlere şirketleşme öncesi, iş fikirlerini test etmeleri için çalışma alanı, iş geliştirme, network (iş ağı) destekleri verir ve girişimcileri, ihtiyacı olan yatırımı almaya hazırlar.


Profit margin

Kâr marjı: Bir şirketin kârının (satışlar eksi tüm giderler) gelirine bölünmesiyle elde edilen orandır. Kâr marjı oranı, karı satışlarla karşılaştırır ve şirketin genel olarak finansmanını ne kadar iyi idare ettiğini size söyler.


Runway

Şirkete Para Girmeden Geçirilebilecek Süre: Girişim dünyasında kullanıldığı anlamı, uçak pisti, uçağın havalanana kadar pistte ilerlemesi gereken yol. Girişimlerin de aynı uçaklar gibi, belirli bir hacimde ekonomi yaratana, belirli ölçeğe gelene, kısaca yerden yükselene dek, pistte hız kazanması gerekiyor. Bu süre içinde ürün geliştirme, pazarlama, sabit giderler gibi olguların varlığı ise, bu noktaya gelene kadar girişimin para yakmaya devam etmesi anlamına geliyor. Eldeki toplam paranın, aylık yakılan paraya bölümünde çıkan süre ise, girişimin yeni bir yatırım alana dek ne kadar yaşam süresi kaldığını, girişim dünyasının popüler tabiri ile de, ne kadar “runway”i olduğunu veriyor. Özetle, ayda 1 TL yakan bir şirketin kasasında 5 TL varsa, bu şirketin önünde 5 aylık bir “runway” var demektir.


Smart Money

Akıllı Para: Bu modeli kullanan yatırımcılar, işinizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz kişilere çok daha kolay ve hızlı ulaşmanıza yardımcı olur. Bu sayede size fayda sağlayacak danışmanlara, kurumlara, işbirliklerine, müşterilere, tedarikçilere ve ek sermaye seçeneklerine ulaşma olasılığınızı arttırır.


Spin-Off

Oluşumdan Ayrılan Girişim: İşletmeler karlılık, belirli alanlarda uzmanlaşma veya geleceğe yönelik stratejileri sebebi ile bazı durumlarda bölünerek büyümeyi tercih edebilirler. Spin-Off şirketler için filiz işletmeler denebilir. Diğer bir ifade ile ana şirketin, kendi bünyesinden yan şirketler kurması olarak tarif edilebilir.


TTO (Technology Transfer Office)

Teknoloji Transfer Ofisi: Akademik araştırma sonuçlarının etkili ve hızlı bir biçimde ticarileştirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü yapılardır. Son yıllarda ülkemizde birçok üniversite ve teknopark çatısı altında sayılarını hızla artırarak, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterirler.


Girişimcilik Sözlüğü

© 2022 Tüm Hakları Saklıdır.